Stappenplan profielwerkstuk maken

Een profielwerkstuk maken is niet zo eenvoudig en snel gedaan als je misschien zou denken. Je denkt misschien “het gaat mij echt niet meer dan 15 uur kosten”, maar dan heb je het mis. Je moet bijvoorbeeld goed onderzoek verrichten en controleren of je bronnen het ook daadwerkelijk goed hebben, dit kost allemaal tijd.

Om tot een goed eindresultaat te komen, moet je dus goed je best doen. Om je hierbij een handje te helpen hebben we voor jou dit stappenplan gemaakt.

Stap 1: Keuze partner, vak onderwerp en begeleider

Voordat je kunt bepalen welk onderwerp je gaat nemen voor jouw profielwerkstuk, moet je eerst beslissen of je samen met een partner werkt of niet.

Wanneer je samen met een partner werkt is het belangrijk dat je goed met elkaar kunt opschieten en dat jullie een profielwerkstuk bij hetzelfde vak en begeleider willen maken.

Eenmaal besloten of je samen met een partner werkt en voor welk vak en begeleider je gaat, is het tijd om een profielwerkstuk onderwerp te kiezen.

Maak een lijstje met onderwerpen waarover je een profielwerkstuk wilt maken en leg dit voor bij je begeleider. Wanneer hij het goedkeurt kun je beginnen en anders kun je de begeleider een ander onderwerp van je lijstje laten zien.

Het is nu ook tijd om te beginnen met je logboek, schrijf alles op wat je hebt gedaan en hoeveel tijd het heeft gekost. Je moet jouw logboek vanaf het begin van je profielwerkstuk tot het einde goed bijhouden, je moet dit namelijk ook op het eind inleveren.

Stap 2: Onderwerp beperken en onderzoeksvraag formuleren

Je hebt een onderwerp gekozen en deze is goedgekeurd door je begeleider. De volgende stap is bekijken wat je precies wilt gaan bestuderen over je onderwerp.

Wanneer je jouw onderwerp te algemeen houdt zal het je(wanneer je het goed wilt doen) te veel uren (SBU’s) kosten. Probeer je onderzoeksvraag zo specifiek mogelijk te maken zoals in het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld
Je hebt als onderwerp “Sport”, Je kunt niet alles over sport uitzoeken, dus je moet verzinnen wat je binnen een beperkte tijd wel kunt uitzoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoe je aan een sponsor komt of hoe Rotterdam ervoor kan zorgen dat de Olympische Spelen hiernaartoe komt.

Je onderzoeksvraag formuleren

Wanneer je een goed specifiek onderwerp hebt, moet je je afvragen wat je te weten wilt komen. Wanneer je dit opschrijft ben je bezig met het formuleren van je onderzoeksvraag.

Om tot een goede onderzoeksvraag te komen moet je wel weten waarom je voor dit specifieke onderwerp hebt gekozen. Wat interesseert je en waar wil je achter komen?

Meestal heb je ongeveer al een idee wat het antwoord op je onderzoeksvraag kan zijn, dit is een hypothese (verwachte uitkomst) bij je vraag. Schrijf je hypothese op zodat je gerichter naar informatie kunt zoeken.

Hieronder staan 4 tips om tot een goede onderzoeksvraag te komen:

 • Maak een lijst met sub-onderwerpen over je onderwerp;
 • Probeer je vraagstelling zo concreet mogelijk te maken;
 • Bedenk alvast wat voor antwoorden je kunt geven op je onderzoeksvraag;
 • Laat je begeleider of medeleerlingen je onderzoeksvraag kritisch bekijken.

Tot slot moet je nog bekijken welke aspecten van je onderwerp je wilt behandelen en wat je daarover allemaal wilt weten. Je bent dan bezig met het formuleren van de deelvragen.

De hoofdvraag van een onderzoek is niet in een paar woorden te beschrijven. Om deze reden kun je jouw hoofdvraag opsplitsen in een aantal deelvragen.

De deelvragen zorgen voor een beter structuur en helpen je ook met je verslag. De kans is tevens kleiner dat je iets over het hoofd ziet.

Het komt ook weleens voor dat je door je deelvragen je gekozen hoofdvraag iets moet aanpassen, dit is niet erg doe dit gewoon.

Stap 3: Plan van aanpak

Je weet wat je gaat onderzoeken dus het is tijd om een plan van aanpak te maken. Bekijk hieronder een video over het maken van een plan van aanpak.

In je plan van aanpak moet je dus antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wat ga je doen om je onderzoeksvraag te beantwoorden (bronnenonderzoek, interviews, experiment, etc.);
 • Takenverdeling als je samenwerkt;
 • Tijdsplanning, hoeveel tijd kost het en wat ga je doen.

Je profielwerkstuk maak je geheel in het laatste schooljaar. Je kiest aan het begin van het jaar een partner, vak, begeleider en onderwerp. Het kan echter zijn dat bepaalde omstandigheden je ertoe dwingen je tijdsplanning iets aan te passen.

Noteer dit in je logboek en laat het ook je begeleider weten.

Stap 4: Informatiebronnen zoeken en verzamelen

Je hebt misschien al informatie over je gekozen onderwerp, wanneer je al enkele bronnen hebt, kun je vanuit daar proberen verder te zoeken. Vaak hebben bronnen een literatuurlijst aan het eind of verwijzen ze naar een andere informatiebron.

Wanneer je nog geen enkele informatie hebt zal je vanaf het begin moeten beginnen. Verzin een aantal trefwoorden en schrijf deze op en ga op onderzoek uit. Hieronder een aantal tips waar je informatie kunt zoeken:

 • Internet
 • Mediatheek
 • Bibliotheek
 • Neem contact op met instanties/instellingen
 • Leraren, medestudenten, medewerkers bibliotheek, etc.

Wanneer je informatie krijgt van anderen, moet je het nog wel goed bestuderen om te bepalen of het bruikbaar is. Wanneer je gevonden informatie niet bruikbaar is, moet je dit natuurlijk niet in je profielwerkstuk opnemen, wel kun je de tijd (SBU’s) die je hieraan kwijt was opschrijven in je logboek.

Naast bovenstaande manieren om informatie te vinden, zijn er nog mogelijkheden waarbij je echt actie moet nemen. Het hangt ook een beetje af aan het soort onderwerp dat je hebt gekozen, maar je kunt enkele dingen doen als een:

 • Enquête
 • Excursie
 • Experiment
 • Interview afleggen
 • Museum bezoeken

Een ding is zeker, wanneer je dit kunt doen voor je gekozen profielwerkstuk onderwerp, ben je er zeker van dat je goede informatie hebt.

Vergeet niet om ook een bronnenlijst te maken, dit moet op alfabetische volgorde van auteursnaam.

Stap 5: Informatie ordenen en verwerken

Wanneer je informatie hebt gevonden wat je goed kunt gebruiken voor jouw profielwerkstuk is het belangrijk dat je er concreet mee aan de slag kunt gaan.

Hiermee bedoelen we dat je het artikel of boek in je bezit hebt of er fotokopieën van hebt. Wanneer je iets op internet hebt gevonden, moet je ervoor zorgen dat je dit op ook op je computer hebt staan.

Wanneer je informatie hebt verkregen via interviews, enquêtes, onderzoeken, etc. kun je een samenvatting maken met de uitkomsten. Vergeet niet om overal een bron bij te zetten waar de informatie vandaan komt.

Nu je alle informatie hebt die je nodig hebt kun je jouw deelvragen erbij pakken. Maak een map voor elke deelvraag en stop de informatie die je voor deze deelvraag hebt gevonden hier in.

Wanneer je klaar bent is het voorwerk zo goed als af, leg alleen nog even de deelvragen in een logische volgorde en je kunt aan de slag.

Stap 6: Uitwerken resultaten en je profielwerkstuk schrijven

Eenmaal alles verzameld en geordend is het tijd om je onderzoeksresultaten uit te werken en je profielwerkstuk te schrijven. Bekijk hieronder het filmpje over onderzoekresultaten.

Voor je met schrijven begint moet je eerst een goede opbouw van jouw profielwerkstuk in elkaar zetten. Maak een structuurschema, dit kun je doen door op een apart blaadje te noteren wat je deelvragen zijn en welke informatie je in jouw profielwerkstuk opneemt.

Je profielwerkstuk zal er als volgt moeten uitzien.

Voorwoord

Een voorwoord is niet altijd verplicht, maar het kan je helpen om je profielwerkstuk een stukje persoonlijker te maken. Vertel bijvoorbeeld over de geschiedenis van het onderzoek. Je kunt ook mensen bedanken die je hebben geholpen bij het maken van je profielwerkstuk.

Titelblad

Schrijf op het titelblad je naam (en die van je partner), de klas waar je inzit, het vak waaronder het onderwerp van jouw profielwerkstuk valt, de inleverdatum en de naam van je begeleider.

Inhoudsopgave

Vermeld in de inhoudsgave de titels van je hoofdstukken, paragrafen en andere onderdelen van je profielwerkstuk. Noteer bij de hoofdstukken en paragrafen ook het bladzijdenummer waarop deze beginnen. (De inhoudsopgave kun je pas als laatste maken maken)

Inleiding

Schrijf in de inleiding over welk onderwerp je profielwerkstuk gaat, waarom je het gekozen hebt, wat je onderzoeksvraag, deelvragen en eventuele hypothese is en hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd.

Vertel ook wat je op het begin van je onderzoek op het spoor bent gekomen over het onderzoek.

Hoofdstukken

De hoofdstukken vormen het belangrijkste onderdeel van jouw profielwerkstuk. In de hoofdstukken geef je antwoord op je onderzoeksvraag en deelvragen. Per hoofdstuk kun je een deelvraag beantwoorden.

Kies voor een logische volgorde waardoor ieder hoofdstuk het verhaal over je onderzoek laat doorlopen.

Conclusie

In de conclusie vat je alle hoofdstukken die je hiervoor hebt behandeld samen. Omdat ieder hoofdstuk een deelvraag beantwoord kun je al deze argumenten gebruiken om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit is je uiteindelijke conclusie.

Nawoord

In het nawoord kun je beschrijven wat je allemaal hebt geleerd en kun je mensen bedanken voor hun medewerking.

Bronnenlijst

Schrijf in je bronnenlijst al je informatiebronnen op alfabetische volgorde op.

Bijlagen (niet verplicht)

Voeg je bijlagen toe zoals enquêteformulieren, tabellen, grafieken, experimenten, etc.

Vergis je niet in de hoeveelheid werk

Vergis je niet in de hoeveelheid werk dat het schrijven van je profielwerkstuk is. Het is bijna onmogelijk om alles in één keer goed op papier te krijgen. Je zult dingen moeten schrappen en herschrijven of misschien zelfs opnieuw ordenen.

Stap 7: Maak de definitieve versie van je profielwerkstuk

Beoordeel alles wat je tot nu toe hebt gemaakt met kritische ogen. Het zal voorkomen dat je teksten zult moeten herschrijven. Je kunt het beste alles lezen en notities maken van wat je wilt aanpassen.

Je kunt het ook door iemand anders laten nalezen om bijvoorbeeld spelfouten eruit te halen en om te kijken of het lekker weg leest.

Het is ook belangrijk om te controleren of je overal de juiste bronvermelding bij hebt gezet en of de paginanummering overeenkomt met de inhoudsopgave.

Tot slot moet je je logboek inleveren bij je profielwerkstuk, hieruit moet blijken hoe het proces van het maken van je profielwerkstuk is verlopen en hoe de eventuele samenwerking is gegaan.

Stap 8: Tijd om je profielwerkstuk te presenteren

Top, je hebt je onderzoek gedaan, conclusies getrokken en heel je profielwerkstuk geschreven. Het enige wat je nog rest te doen is een presentatie houden op je school aan medeleerlingen, ouders, vrienden, kennissen en je begeleider.

In onderstaand filmpje krijg je enkele tips hoe je een goede presentatie kunt houden.

In overleg met je begeleider bepaal je de manier waarop je jouw presentatie inricht. Je kunt dit doen door middel van een PowerPointpresentatie, computerpresentatie, videopresentatie, een proefopstelling, maquette, tentoonstelling of constructie.

Wanneer je samen met je partner een presentatie houdt moet je dit goed op elkaar afstemmen. Zorg dat jullie allebei evenveel gesprekstijd krijgen en stem de inhoud goed op elkaar af. Oefen ook een keer gezamenlijk de presentatie.

De presentatie telt in de meeste gevallen ook voor een gedeelte mee voor je profielwerkstuk cijfer.

Succes met je profielwerkstuk!